OKUMA TECHNO (THAILAND)

ระบบหุ่นยนต์ยุคหน้า
ARMROID

ARMROID เป็นระบบหุ่นยนต์ยุคหน้าซึ่งพัฒนาโดยโอคุม่า
โอคุม่าขอนำเสนอรูปแบบที่ก้าวล้ำของระบบอัตโนมัติและนวัตกรรมที่มีประสิทธิผลสูงโดยการรวมหุ่นนต์และเครื่องจักรเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ

ARMROID
ARMROID ให้การสนับสนุนการขึ้นรูปในเครื่องจักรในระหว่างกระบวนการขึ้นรูปซึ่งไม่สามารถทำได้มาก่อน
การขึ้นรูปที่มีเสถียรภาพถูกทำให้เกิดขึ้นจริงได้โดยการป้องกันเศษขึ้กลึงเข้าไปพัวพันด้วยการนำเอาเศษขี้กลึงที่สะสมอยู่ในเครื่องจักรออกและจับชิ้นงานให้มั่นคงเพื่อยับยั้งการสะท้าน
และเพียงแค่ติดตั้งตู้วางชิ้นงานก็สามารถเปลี่ยนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติเซลล์หุ่นยนต์ได้
ยกตัวอย่าง เช่น เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นที่จะสร้างระบบการผลิต ซึ่งในช่วงกลางวัน หยุดใช้หุ่นยนต์แล้วทำงาน
ขึ้นรูปชิ้นส่วนล๊อตเล็กๆโดยมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้วย ส่วนในเวลากลางคืนให้หุ่นยนต์ทำการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ผลิตจำนวนมากโดยเซลล์อัตโนมัติได้โดยง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การสอน ARMROID ว่าจะเคลื่อนที่อย่างไรเป็นขั้นตอนซึ่งปราศจากความเครียดและไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญด้านหุ่นยนต์หรือต้องการผู้วางระบบเพื่อเริ่มต้นการทำงาน
การใช้หุ่นยนต์จะเหมือนกับการใช้เครื่องจักรซึ่งควบคุมโดย OSP-P300A CNC ของโอคุม่า

ARMROID ซึ่งเป็นระบบหุ่นยนต์ที่ใหม่อย่างแท้จริง
จะสร้างให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆในระบบอัตโนมัติของการผลิต

ลิงค์ไปยังข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับ ARMROID

ข้อมูลเกี่ยวกับ ARMROID จะถูกอัพเดทในเพจนี้เป็นระยะๆ